Πολυφασματική κάμερα

Όργανο εξέτασης του αντικειμένου που δίνει φασματική απεικόνιση του από υπεριώδες μέχρι το υπέρυθρο τμήμα του οπτικού φάσματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κάμερα φθορισμού και υπεριώδους ανάκλασης. Έτσι είναι δυνατή η ταυτοποίηση υλικών, η απεικόνιση της κατάστασης διατήρησης του έργου και  η παροχή πληροφοριών από υποκείμενα στρώματα.