Οπτική Μικροσκοπία

Μέσω της μεγέθυνσης του αντικειμένου ή περιοχής αυτού επιτυγχάνεται η καλύτερη παρατήρησή του. Χρησιμοποιείται στον καθαρισμό της επιφάνειας των αντικειμένων, όταν είναι απαραίτητη μεγάλη ακρίβεια στο χειρισμό. Επίσης στην παρατήρηση δειγμάτων από αντικείμενο για πληροφορίες που αφορούν στην στρωματογραφία και το είδος των υλικών κατασκευής αλλά και των προϊόντων διάβρωσης ενός έργου.