Ακτινογραφία με ακτίνες Χ

Είναι μέθοδος εξέτασης που δίνει πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τα βαθύτερα στρώματα του αντικειμένου. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής του αντικειμένου, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να έχουν σχέση με την τεχνολογία κατασκευής του, τις φθορές του από μικροοργανισμούς ή καρφιά αν πρόκειται για ξύλο, την ύπαρξη προϋπάρχοντος έργου στην περίπτωση ζωγραφικού έργου ή στο βάθος στο οποίο έχει προχωρήσει η διάβρωση στην περίπτωση έργου από μέταλλο.