Το πολιτισμικό εργαστήρι «ΑΕΝΑΟΝ» που διευθύνεται από τον Νικόλαο Σησαμάκη, δραστηριοποιείται εμπράκτως από το 1998 σε διάφορους τομείς πολιτισμικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό δημόσιων φορέων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εφορεύονται άμεσα από το ΥΠΠΟ όπως, εφορείες αρχαιοτήτων, δημόσια και ιδιωτικά μουσεία, Ο.Τ.Α., Μητροπόλεις, Ιερές Μονές και Ενορίες, ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα καθώς και φυσικά πρόσωπα.

Με σύμμαχους την αγάπη για την πολιτιστική μας κληρονομιά, το μεράκι και την άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού και των συνεργατών μας, τις νέες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην εκτέλεση, συντήρηση  και διαχείριση πολιτιστικών αγαθών.

Το «ΑΕΝΑΟΝ» κατέχει δύο επίσημες άδειες από το ΥΠ.ΠΟ.Τ (αρ. μητρώου 543 και 798) ως εργολήπτης, επιβλέπων και μελετητής στον τομέα της συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, καλύπτοντας έτσι όλα τα πεδία εργασιών συντήρησης. Έχει επίσης ενταχθεί στα μητρώα παρεχόντων υπηρεσίες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο Μουσειολογικό τομέα με την εκπόνηση μελετών και την υλοποίησή τους, το σχεδιασμό και το στήσιμο εκθέσεων και διαδραστικών προγραμμάτων,  την τεκμηρίωση και διαχείριση  πολιτιστικών και ιστορικών αντικειμένων, την υλοποίηση ψηφιακών μουσείων και εικονικών αναπαραστάσεων κ.α. Εκπονούνται επιχειρηματικά σχεδία και μελέτες για την ένταξη σε προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Γεωγραφικά δραστηριοποιείται στο σύνολο της  Ελληνικής επικράτειας ενώ έχει δεχθεί προτάσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο και την Αίγυπτο.

Στα πλαίσια της έρευνας για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης στις νέες τάσεις της μουσειολογίας και της μουσειογραφίας, συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Αξιόλογη είναι η δραστηριότητα και στον τομέα των εικαστικών τεχνών με την αγιογράφηση Ιερών Ναών και φορητών εικόνων, την κατασκευή ψηφιδωτών, βιτρό, πινάκων ζωγραφικής και ειδικών εικαστικών κατασκευών.

Η όλη φιλοσοφία της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων της έχει σαφή προσανατολισμό σε οικολογικό τρόπο λειτουργίας, στοχεύει δε στο να καταστεί μια εντελώς πράσινη επιχείρηση.