Οι πολιτισμικές μελέτες αφορούν ένα τεράστιο πεδίο δράσεων σχετικό με τα πολιτισμικά αγαθά και τους τρόπους διάσωσης, καταγραφής, διαχείρισης, χρήσης ή της ανάσυρσής τους από την λήθη και τέλος την προβολή τους μέσα από βιώσιμες και υγιείς μεθόδους και εργαλεία. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες μπορούν να σταθούν αυτόνομα, να προαπαιτούνται, να εμπεριέχονται ή να συνυπάρχουν με άλλες μορφές προβολής και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών αλλά και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται βασιζόμενες σε αυτές. Σχεδόν στο σύνολο τους βασίζονται πάνω στα εργαλεία που προσφέρει η πληροφορική και η σύγχρονη τεχνολογία.

Η επιχείρηση μας παρέχει υπηρεσίες και έχει υλοποιήσει πλήθος πολιτισμικών μελετών είτε σαν αυτοτελείς εργασίες είτε ως τμήματα και συμπληρωματικές δράσεις μουσειολογικών μελετών κα εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την καταγραφή και τεκμηρίωση συλλογών, την σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων δεδομένων και συστημάτων διαχείρισης συλλογών, έρευνα πεδίου για την καταγραφή λαογραφικών πληροφοριών, μελέτη και χάραξη πολιτιστικών διαδρομών και θεματικών πάρκων σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, παραγωγή οπτικοακουστικού εποπτικού υλικού.

Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων και δημιουργίας εικονικών αναπαραστάσεων, περιηγήσεων, μουσείων και εκθέσεων καθώς και διαδραστικών εφαρμογών πληροφοριακού ή βιωματικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών κ.α.