Η επιχείρηση στα πλαίσια της έρευνας για την ανάπτυξη και  εφαρμογή  νέων μεθόδων συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης στις νέες τάσεις της μουσειολογίας και της μουσειογραφίας, συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και σημαντικές ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες. Αρκετές από τις εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά   και στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα στον τομέα της συντήρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις συντήρησης των αντικειμένων  πραγματοποιούνται  αναλύσεις που αφορούν στην τεκμηρίωση των φθορών, την ταυτοποίηση του φορέα, την προετοιμασία των χρωστικών και των συνδετικών τους μέσων κ.α. Η εξέταση του υλικού με σύγχρονες τεχνικές φυσικοχημικές μεθόδους, η ανάλυση της δομής και της κατάστασης διατήρησης του αντικειμένου, αποτελούν τους βασικούς τομείς προετοιμασίας πριν αρχίσουν οι εργασίες συντήρησής του. Από τις εξετάσεις  αυτές συχνά εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που συμβάλλουν στην  ορθότερη επιλογή υλικών και κατάλληλης μεθοδολογίας συντήρησης.