Η αναστήλωση ιστορικών χώρων & μνημείων αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία καθώς το κάθε μνημείο έχει ιδιαιτερότητες και φέρει ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία τα οποία του προσδίδουν μοναδικότητα. Ο αναστηλωτής οφείλει να σεβαστεί όλες τις παραμέτρους και να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου ώστε να είναι κατανοητή από τον απλό επισκέπτη η πορεία του μνημείου μέσα στο χρόνο.

To εργαστήρι έχει υλοποιήσει πλήθος έργων και σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία κυρίως της Κρήτης. Οι υπηρεσίες αφορούν όλη την γκάμα των αναστηλωτικών εργασιών και της συντήρησης στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα μέλη του κελύφους όπως αρχιτεκτονικά μέλη, διακοσμητικά στοιχεία, ξύλινες κατασκευές κ.α. Οι μέθοδοι εφαρμογής και τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι συμμορφωμένα προς τα διεθνή πρότυπα και αυτά που χρησιμοποιεί το ΥΠ.ΠΟ.Τ. Η επιχείρηση έχει αναπτύξει πρότυπες μεθόδους εφαρμογής και σύνθεσης κονιαμάτων βασισμένες σε παραδοσιακά υλικά και έρευνα. Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια που αφορούν  στην αναστύλωση και συνεργάζεται με σημαντικά μελετητικά γραφεία που ειδικεύονται στον τομέα της αναστύλωσης μνημείων.