Το εργαστήριο δραστηριοποιείται από το 1998 στον τομέα της συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων και αποτελεί τον κυριότερο πάροχο υπηρεσιών συντήρησης στην Νότια Ελλάδα. Κατέχει δύο επίσημες άδειες από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. (αρ. μητρώου 543 και 798) ως εργολήπτης, επιβλέπων και μελετητής στον τομέα της συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, καλύπτοντας έτσι όλα τα πεδία εργασιών συντήρησης.

Διαθέτει νέες άρτια εξοπλισμένες και υπέρ ασφαλείς εγκαταστάσεις οι οποίες εκσυγχρονίζονται συνεχώς και απασχολεί μόνιμο και εποχιακό ειδικευμένο προσωπικό. Για την επιλογή των καταλληλότερων μεθόδων και υλικών συντήρησης διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Αρκετές από τις εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά και στον ημερήσιο τύπο. Στις εργασίες συντήρησης τηρούνται τα διεθνή πρότυπα και ο κώδικας δεοντολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ.